Upitnik za kompanije
Regrutovanje radne snage u inostranstvu

• Koja je specifična kvalifikacija (naziv radnog mesta) i koji su minimalni uslovi za obavljanje aktivnosti?

• Koji broj kvalifikovanih radnika vam je potreban?

• Da li preferirate starosnu grupu? Ako da – koju?

• Kada zaposleni treba da počnu da rade u vašoj kompaniji?

• Gde se uglavnom nalaze zadaci ili radna mesta?

• Koje jezičke uslove kandidat mora da ima? (A1, A2, B1, B2, C1)

• Kakva je progresija plate za ovaj posao?
a) Kolika je početna satnica?
b) Kolika je zarada po satu nakon probnog rada?

• Da li vaša kompanija obezbedjuje smeštaj?

• Koje je radno vreme nedeljno? Koje je pravo na godišnji odmor?

• Koji je rok/trajanje ugovora o radu?

• Da li postoje ikakve dodatne beneficije (uključujući božićnicu, regres, troškove, prekovremeni rad, dodatke za smene, nedelje i državne praznike) i kako se dodeljuju?